Menu

Adam Piwakowski

Partner

Adam jest angielsko walijskim prawnikiem oraz Partnerem w kancelarii Zięba & Partners. Adam jest odpowiedzialny za rozwój strategiczny firmy, zarządzanie biznesem, szkolenia i rekrutację oraz za międzynarodowy program relacji z klientami. W swojej pracy pełni wieloaspektową rolę pośrednika pomiędzy angielskojęzycznymi rynkami zagranicznymi a polską jurysdykcją prawną, zarządza projektami, pomagając nowym inwestorom stawiać pierwsze kroki na polskim rynku, doradza w transakcjach transgranicznych oraz wspiera polskie spółki w dostępie do rynków zagranicznych.

W swojej wyjątkowej roli i z szerszym spojrzeniem na światowy rynek prawniczy, Adam jest kluczowym strategiem w zakresie rozwoju i wzrostu Kancelarii oraz siłą napędową jej innowacyjnego podejścia, z impulsem do wprowadzenia na polski rynek prawniczy świeżego i innowacyjnego sposobu myślenia.

W 2016 roku Adam został indywidualnie wyróżniony w rankingu prawników Financial Times Innovative Lawyers Ranking za „doradztwo” w zakresie innowacyjnej inicjatywy klienta. Adam pozostaje jedyną osobą w Polsce, która została wyróżniona w tym rankingu.

Jego wykształcenie prawnicze jest mocno zakorzenione w prawie ubezpieczeniowym i ogólnych procesach gospodarczych. Przez 10 lat prowadził działalność w Wielkiej Brytanii, zarówno we własnym zakresie, jak i w wiodących kancelariach prawnych, świadcząc usługi prawne w zakresie ubezpieczeń ogólnych i reasekuracji, doradztwa dotyczącego polis ubezpieczeniowych i zgodności oraz pomagając w rozwiązywaniu sporów o dużej wartości, w tym w sprawach majątkowych, finansowych i zawodowych. W ostatnim czasie Adam zarządzał projektami dotyczącymi nieruchomości komercyjnych, fuzji i przejęć oraz private equity, odchodząc od tradycyjnego doradztwa prawnego, zapewniając bardziej biznesowe podejście w świadczonych przez prawników Zieba & Partners usługach prawnych.

Język

angielski

Edukacja

Doświadczenie

  • Doradztwo na rzecz Schooner Capital, amerykańskiemu funduszowi, w wielomilionowym sporze o arbitraż inwestycyjny z Rzeczpospolitą Polską na tle przepisów ICSID dotyczących ułatwień dodatkowych oraz polsko-amerykańskiego Traktatu o stosunkach gospodarczych i handlowych. Spór dotyczył prywatyzacji polskiego przemysłu tłuszczowego
  • Doradztwo na rzecz Darley Energy PLC oraz Honwood Services Limited w arbitrażu inwestycyjnym przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej o wywłaszczenie inwestycji powoda w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż polialitu w regionie Puck w Polsce do maksymalnej kwoty ok. 1,4 mld EUR, w tym w zakresie finansowania postępowań sądowych.*
  • Doradztwo na rzecz Work Service S.A. w pierwszym w Polsce projekcie dopuszczenia akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 800 mln PLN, do obrotu na Głównym Rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych poprzez akcje depozytariusza.*
  • Doradztwo na rzecz Redefine Properties Limited przy nabyciu większościowego pakietu akcji spółki Echo Prime Properties B.V., obejmującego portfel 18 nieruchomości komercyjnych (w tym centra handlowe i budynki biurowe) o łącznej wartości 1,2 mld EUR.*
  • Doradztwo na rzecz Generac Holdings Inc., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, przy nabyciu aktywów spółki MOTORTECH Holding GmbH & Co. KG.*
  • Doradztwo na rzecz Marlin Equity Partners przy nabyciu spółki technologicznej Medius Poland.*
  • Doradztwo na rzecz INEOS Upstream Services Ltd przy wielomilionowym nabyciu od polskiej firmy Unified Oilfield Services najnowocześniejszego sprzętu do szczelinowania (w tym spreadów szczelinowych i sprzętu sejsmicznego).*
 
*Doradztwo świadczone w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi.

Kontakt

+48 500 211 968 a.piwakowski@ziebapartners.com