Menu

Agnieszka Roztoczyńska - Groele

Starszy Prawnik

Radca Prawny

Agnieszka specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej w zakresie bieżących spraw korporacyjnych. Na co dzień doradza przedsiębiorcom w szczególności przy sporządzaniu i opiniowaniu umów, przygotowywaniu dokumentacji korporacyjnej lub w postępowaniach rejestracyjnych, a także przy sporządzaniu opinii prawnych dotyczących różnych aspektów działalności klienta.

Ponadto, Agnieszka reprezentuje interesy klientów przed właściwymi sądami, w szczególności w postępowaniach o charakterze gospodarczym i cywilnym.

Agnieszka świadczyła również obsługę prawną spółki Jacobs CH2M w jej krakowskim oddziale.

Język

polski, angielski

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Edukacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2008). Studium Podyplomowe w zakresie prawa konkurencji i ochrony konsumentów w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ (2009). Uczestniczyła w projekcie “Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej – edycja II” organizowanym przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Krakowie

Doświadczenie

  • Świadczenie bieżącej obsługi prawnej w języku polskim i angielskim na rzecz polskiego oddziału jednego z największych dostawców usług finansowych na świecie, w tym w szczególności doradztwo prawne związane z bieżącą działalnością podmiotu, sporządzanie i opiniowanie umów z dostawcami usług, przygotowywania dokumentacji oraz reprezentacja w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.*
  • Świadczenie bieżącej obsługi prawnej w języku polskim i angielskim na rzecz grupy spółek jednego z wiodących w skali światowej dostawców usług z branży inżynieryjno – projektowej, w tym doradztwo prawne związane z bieżącą działalnością podmiotu, sporządzanie i opiniowanie umów, doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych i opracowywanie wewnętrznych dokumentów korporacyjnych, reprezentacja w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym, opiniowanie umów zawieranych w trybie zamówień publicznych z podmiotami publicznoprawnymi.*
  • Reprezentowanie jednego z wiodących w kraju przedsiębiorstw z branży usług utrzymania czystości oraz usług ochrony mienia w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym objęcia osób zatrudnionych przez spółkę obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.*
  • Reprezentowanie przedsiębiorstwa z branży handlu i dystrybucji w sporze z jedną ze spółek giełdowych działającą w obszarze handlu, dystrybucji i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD i sprzętu biurowego, powstałym w związku z naruszeniem umowy o obowiązku zachowania poufności.*
  • Reprezentowanie syndyka masy upadłości przedsiębiorcy w sporze z bankiem dotyczącym ubezskutecznienia czynności prawnej.*
  • Reprezentowanie w sporach gospodarczych o zapłatę należności powstałych pomiędzy spółkami z branży produkcji, handlu i dystrybucji, na etapie windykacji przedsądowej, jak i w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.*
  • Opracowywanie dokumentacji oraz reprezentowanie szeregu podmiotów gospodarczych w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.*
*Doradztwo świadczone w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi.

Kontakt

+48 500 455 494 a.roztoczynska-groele@ziebapartners.com