Menu

Aleksandra Karteczka

Prawnik

Adwokat

Aleksandra specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz cywilnym w zakresie dotyczącym nieruchomości (w aspekcie zarówno materialnym, jak i procesowym), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej wywłaszczeń i zwrotu nieruchomości, jak również obrotu nieruchomościami.

Aleksandra uczestniczy w polskich i międzynarodowych transakcjach obrotu nieruchomościami w zakresie nabywania oraz zbywania gruntów zarówno na cele mieszkaniowe, jak i komercyjne. W powyższym zakresie Aleksandra dokonuje analizy stanów prawnych nieruchomości, której efektem staje się przygotowanie raportów due diligence, bierze udział w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej, jak również procesie jej negocjacji.

Aleksandra również reprezentuje osoby fizyczne oraz prawne w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, a także administracyjnymi, w tym m.in. w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości, decyzji orzekających o wywłaszczeniu / przejęciu na rzecz Państwa nieruchomości, w sprawach o zasiedzenie, czy wydanie nieruchomości.

Przed dołączeniem do Zięba & Partners, Aleksandra zdobywała doświadczenie pracując dla wiodących kancelarii wyspecjalizowanych w obsłudze podmiotów z sektora nieruchomości. Jako stypendystka Programu Erasmus Praktyki odbyła staż w londyńskiej Kancelarii Hoxtons Solicitors zajmując się przygotowywaniem transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości, jak również wynajmu i dzierżawy. Następnie pracując w jednej z wiodących firm prawniczych w Londynie zdobyła doświadczenie w zakresie Mental Health oraz Community Care.

Język

polski, angielski

Członkostwo

Izba Adwokacka w Krakowie

Edukacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Magister Prawa, 2015), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych, 2018).

Doświadczenie

  • Doradztwo na rzecz klienta indywidualnego w zakresie możliwości zagospodarowania terenów inwestycyjnych o charakterze rolniczo - leśnym położonych na Mazurach.*
  • Doradztwo na rzecz wiodącej na rynku polskim spółki deweloperskiej przy transakcji nabycia 100% udziałów spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przygotowanie dokumentacji transakcyjnej.*
  • Doradztwo na rzecz spółek z Grupy Skanska przy weryfikacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe oraz biurowe w Krakowie.*
  • Doradztwo na rzecz klienta prowadzącego lokalną działalność deweloperską w zakresie zagospodarowania nieruchomości w ujęciu prawnoadministracyjnym.*
 
*Doradztwo świadczone w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi.

Kontakt

+48 500 211 931 a.karteczka@ziebapartners.com