Menu

Jacek Mizgier

Młodszy Prawnik

Aplikant Radcowski

Jacek ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra. Jest również absolwentem programu LL.M. na Syracuse University w Stanie Nowy Jork, USA. Obecnie jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Przed dołączeniem do Zięba & Partners zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w kancelarii White and Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k., gdzie zajmował się prawem nieruchomości od strony transakcyjnej, uczestnicząc w znaczących na rynku transakcjach, w tym konstruując umowy, sporządzając raporty dotyczące stanu prawnego nieruchomości, a także biorąc udział w negocjacjach.

Obecnie w Zięba & Partners Jacek uczestniczy w bieżącej obsłudze transakcji nieruchomościowych oraz wspiera dział Infrastruktury i Budownictwa.

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (II rok aplikacji)

Edukacja

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (Magister, 2017),
Syracuse University, Syracuse, Nowy Jork, USA (LL.M. in American Law, 2018),
British Law Centre, Poznań, 2018 (we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kontakt

+ 48 518 158 566 j.mizgier@ziebapartners.com