Menu

Konrad Orlik

Partner

Adwokat

Konrad jest specjalistą w sporach gospodarczych z bogatym doświadczeniem w sporach dotyczących umów i sporach handlowych, arbitrażu i ogólnym rozwiązywaniu sporów. Zajmuje się skomplikowanymi sporami dotyczącymi umów, roszczeniami akcjonariuszy, sporami korporacyjnymi oraz sporami związanymi z wszelakimi rodzajami roszczeń. Świadczy również kompleksowe usługi na rzecz organizacji zawodowych w zakresie compliance.

 

Konrad świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianej polityki Corporate Compliance, w szczególności związaną z prowadzeniem audytów i inspekcji, wdrażaniem systemów, opracowaniem procedur, prowadzeniem szkoleń i reprezentowaniem klientów w postępowaniach przedsądowych, sporach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych dotyczących przestępstw z zakresu przestępstw gospodarczych. Konrad jest szczególnie ceniony za profesjonalne rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, wrażliwych lub wysokiego ryzyka.

 

Reprezentuje ‎przedsiębiorców zarówno na etapie przedsądowym, w tym prowadząc negocjacje i mediacje, jak i w postępowaniach sądowych, w szczególności w postępowaniach gospodarczych, cywilnych (także windykacyjnych), karnych (w tym karnoskarbowych), administracyjnych i sądowo-administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej.

Konrad posiada doświadczenie w zakresie windykacji wierzytelności oraz zarządzania dużymi portfelami windykacyjnymi. Zbudował i bieżąco nadzorował pracę zespołów windykacyjnych, które obsługiwały 1000 spraw o zapłatę należności.

Ponadto, Konrad Orlik świadczy usługi prawne dla firm ubezpieczeniowych, w szczególności w odniesieniu do OWU, spraw konsumenckich, relacji z KNF, a także zagadnień prawa odszkodowawczego. Reprezentował firmy ubezpieczeniowe w sprawach o uznanie postanowień OWU za klauzule abuzywne oraz w innych postępowaniach sądowych, w tym także w postępowaniach sądowych o odszkodowania ubezpieczeniowe.

Język

polski, angielski

Członkostwo

Izba Adwokacka w Warszawie

Edukacja

Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa, 2007) oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2006)

Rekomendacje

Legal 500 EMEA 2017 i 2018 – rekomendacja dla Konrada Orlika oraz dla Praktyki Postępowań Sądowych w dziedzinie Rozwiązywania Sporów

Doświadczenie

 
  • Wieloletnie zarządzanie portfelami wierzytelności jednego z największych banków w Polsce, od momentu rozpoczęcia działalności polubownej, mediacji, poprzez postępowania sądowe we wszystkich instancjach, w tym w Sądzie Najwyższym i postępowania egzekucyjne o wymiarze transgranicznym.*
  • Reprezentacja oraz doradztwo strategiczne dla jednego z wiodących producentów sprzętu IT w sporze korporacyjnym akcjonariuszy oraz w ramach prowadzonych postępowań karnych.*
  • Reprezentacja oraz doradztwo strategiczne dla jednego z wiodących producentów z branży motoryzacyjnej w sporach o zapłatę, jak również sprawach karnych z zakresu prawa własności przemysłowej.*
  • Reprezentacja w postępowaniach karnych i karno-skarbowych interesów właściciela w sporze korporacyjnym w polskiej spółce z branży kolejowej, współpraca i koordynacja działań z compliance oficerem oraz interim menagerem.*
  • Opracowanie i wdrażanie procedur compliance dla jednej z wiodących spółek medialnych w Polsce.*
  • Reprezentacja wiodącego zagranicznego przedsiębiorstwa stoczniowego w wielomilionowym transgranicznym postępowaniu egzekucyjnym w sporze dotyczącym umów.*
  • Reprezentacja kanadyjskiego banku w multi jurysdykcyjnym postępowaniu dotyczącym wielomilionowego oszustwa i prania brudnych pieniędzy.*
*Doradztwo świadczone w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi.

Kontakt

+48 500 212 149 k.orlik@ziebapartners.com